Hem Om Mehedeby Skola och Omsorg Naturstigen Naturbadet Föreningar i Mehedeby Fastighetsägareföreningen

Naturstigen

Nu allt klart för att påbörja etapp 1 av naturstigen längs älven. Ni kan här följa arbetet med Naturstigen

Första etappen är iordningställande av en större parkering nedanför reningsverket samt naturstigen från Buntis till ”mätaren”/ Klingfors.

Träd är fällda på den nya parkeringen och nästa steg är brytning av stubbar och planering innan vi börjar att fylla ut planen.

Naturstigen är i stort sett utstakad hela sträckningen och kommer att röjas samt lägga vägtrummor i de diken som finns på sträckningen. Det arbetet börjar 19/6.

Därefter ska vi planera för några ytor med soffor samt möjlighet att grilla.

Hela sträckningen när den är klar blir helt handikappanpassad.

Fotat den 25/6-17, 8/7-17

Andra etappen

Andra etappen börjar bli klar. det är röjt  bland björkarna söder om sågviken, (buntis).

Stigen fram till badet har röjts och första grovlagret med stenkross är utlagt.
Förhoppningen är att även det finare gruslaget skall vara utlagt innan det fryser till.
Övergången vid badet är på gång och skall även den vara på plats innan vintern om det går som vi hoppas.

Till våren så blir det en hel del finjusteringar på sträckan Badet-Klingfors.

 

Förslag och hjälp

Har ni förslag så kontakta gärna oss så vi får det så trevligt som möjligt vid älven. Vill ni hjälpa till så tar vi tacksamt emot hjälp.

Kontakta:

Mats Götbring
mats.g@mehedeby.se
070 441 36 91
Ordförande 
Mehedeby Fastighetsägareförening.