Hem Om Mehedeby Skola och Omsorg Naturstigen Naturbadet Föreningar i Mehedeby Fastighetsägareföreningen


Mehede skola

Mehede-skola.jpg

Den lilla skolan med de stora ambitionerna! Skolan är snart 100 år gammal och ligger i en fantastisk natur. Nära till Dalälven och skogen. Skolgården inbjuder till många olika lekar, med fotbollsplan, tennisplan, skog och lekplatser. Ett gott samarbete genomsyrar arbetet i skolan.

Miljöinriktning

Mehede skola är en kommunal grundskola i Mehedeby. Vi har miljöinriktning och är certifierade enligt Grön Flagg. Här finns elever från förskoleklass till årskurs sex. Vi har också Fritidsverksamhet. I samma hus finns även Förskolan Ekorren, som också är Grön Flagg-certifierade.

På vår skola ska alla ha möjlighet att lyckas, få lust att lära, förstå vikten av kunskap och känna tilltro och trygghet.

Det vi satsar extra på är:

  • Ett gott samarbete mellan lärare och elever
  • Miljöarbete enligt Grön Flagg
    Undervisning i naturen, både i egen regi och tillsammans med Naturskolan
  • Åldersintegrerad undervisning
  • Kollegialt lärande är viktigt för oss - t.ex. genom läslyftet
  • Språkutveckling i alla ämnen.
  • Vi använder oss av digitala verktyg i undervisningen

Fritidshem

Mehede skola har ett fritidshem som har öppet både före och efter skolan. Fritidshemmet samverkar med förskoleklass och skola, både verksamhets- och lokalmässigt. Frukost och mellanmål serveras dagligen. Öppettiderna varierar beroende på behov och möjligheter.
Frågor om anmälan, avgifter och taxa: tfn 0293-21 83 48

Tfn till fritidshemmet 0293-21 98 02