Naturstigen

Nu allt klart för att påbörja etapp 1 av naturstigen längs älven. Ni kan här följa arbetet med Naturstigen

Första etappen är iordningställande av en större parkering nedanför reningsverket samt naturstigen från Buntis till ”mätaren”/ Klingfors.

Träd är fällda på den nya parkeringen och nästa steg är brytning av stubbar och planering innan vi börjar att fylla ut planen.

Naturstigen är i stort sett utstakad hela sträckningen och kommer att röjas samt lägga vägtrummor i de diken som finns på sträckningen. Det arbetet börjar 19/6.

Därefter ska vi planera för några ytor med soffor samt möjlighet att grilla.

Hela sträckningen när den är klar blir helt handikappanpassad.

Fotat den 25/6-17, 8/7-17

Andra etappen

Andra etappen innebär att röja bland björkarna som finns söder om Buntis och markera ut stigen samt grillplatser. En del röjning av sly runt Buntis kommer även att ske successivt.

Förslag och hjälp

Har ni förslag så kontakta gärna oss så vi får det så trevligt som möjligt vid älven. Vill ni hjälpa till så tar vi tacksamt emot hjälp.

Kontakta:

Mats Götbring
mats.g@mehedeby.se
070 441 36 91
Ordförande Mehedeby Fastighetsägareförening.