Mehedebys historia

Namnet Mehede kommer troligen från ”mitt på heden”. De första människorna kom till Mehede för minst 3000 år sedan. Namnet Mehede nämns för första gången 1391 och Mehedeby 1741.

Uno Rolin har med hjälp av gamla handlingar, dokument, berättelser och egna minnen skildrat byns historia åren 1780-1920.

Läs mer om:

Mehede By historia och utveckling åren 1780-1920
Storskifte skogsmark 1782
Storskifte åkermark 1786-87
Gästgivaremordet 1767
Branden 1825
Laga skifte 1842-46
Kolning i mitten av 1800-talet
Arbeten vid bondgården 1860-70