Historia

Sjäva bynamnet Mehedeby omtalas första gången 1391. 1475 tillföll en gård i Mehede Bengt Fadersson (Sparre av Hjulsta och Ängsö) i arvsskifte med brodern Nils. 1541 fanns 3 skattegårdar och en frälsegård i Mehedeby.
Källa: Wikipedia

Utgrävningarna lägs nya E4:an – Boplatsen Högmossen

När nya E4:an skulle anläggas hittade man kvarlämningar vid Högmossen öster om Mehedeby. Dessa boplatser har man sedan med hjälp av kol-14-teknik daterade till 3500 f.k. Man har bland annat grävt fram keramik, yxor, bränd lera och slipstenar.

Eftersom hela Uppland varje år höjs aningen över vattenytan såg inte kustlinjen ut som den gör i dag. Flera kilometer eller till och med mil längs upplandskusten som i dag är landyta täcktes då av vatten. I dag är Högmossen en sandig del av av skogen, men då var det en del av en halvö med en lugn havsvik söderut. Där kunde människorna fiska och i skogen på fastlandet fanns gott om vilt att jaga.

Man bodde i hyddor på strandkanten som för den tiden var både rymliga och funktionella, de kunde vara upp till 25 kvadratmeter stora! Kring hyddorna hittade man rester av vad som kan vara torkställningar för fisk och en stor mängd bruksföremål. Människorna som bodde på Högmossen åt alltifrån sik och aborre till små mårddjur och större bytesdjur. Också sälar jagades och blev middag.

När de tillagade maten använde de skålar och kärl i keramik som var dekorerade med dåtidens typiska stämpel- och mejseltryck samt gropar. Olika storlek på skålarna vittnar om att vissa förmodligen användes till tillagning medan vissa mindre skålar användes för att äta ur.

Det som kanske är det mest spännande fyndet från Högmossen är gravplatsen. En bit upp från strandkanten, bakom hyddorna har man funnit fyra stycken gravar. I dessa fann man förrutom människorben bland annat djurben, vardagsföremål och röd ockra. Att finna gravar från yngre stenåldern i Sverige är mycket ovanligt och gör Högmossen till en mycket intressant bosättning.

I trakten kring högmossen finns det ytterligare 14 boplatser från ungefär samma tid.