Fastighetsförening

Mehedeby Fastighetsägareförenings ändamål är att tillvarata bygdens intressen. Dess syfte är att verka för medlemmarnas och bygdens bästa. Föreningen ska sprida kännedom om författningar och förordningar som berör och om möjligt vara remissinstans i frågor och beslut som rör kommunal och statlig verksamhet inom föreningens område.

Föreningens styrelse består av:

Ordförande

Mats Götbring
mats.g@mehedeby.se
070-441 36 91

Vice ordförande

Arne Ruth
arne.r@mehedeby.se
0293-401 59

Kassör

Mats Helenius
mats.h@mehedeby.se
0293-401 99

Sekreterare

Ingrid Andersson
ingridmariaviola@gmail.com
070-211 83 19

Ledamot

Anne-Christine Stareborn
anki@mehedeby.se
070-717 21 30

Kenneth Andersson
kenneth@mehedeby.se
070-8765277

Suppleant

Göran Johansson