Hem Om Mehedeby Skola och Omsorg Naturstigen Naturbadet Föreningar i Mehedeby Fastighetsägareföreningen
Vi jobbar för Pågående arbeten Framtidsvision Styrelse
Mehedeby Fastighetsägareförenings ändamål är att tillvarata bygdens intressen.
Dess syfte är att verka för medlemmarnas och bygdens bästa.
Föreningen ska sprida kännedom om författningar och förordningar som berör och om möjligt vara remissinstans i frågor och beslut som rör kommunal och statlig verksamhet inom föreningens område.