Vision Mehedeby

Bredband
TierpNet sköter installationen av bredband. För mer information  http://www.tierpnet.se
Vill du anmäla ditt intresse följ denna länk ››
http://www.tierpnet.se/fiberanslutning/anmal-fiberintresse/

Bostäder
– Bostäder, samtal med intresserade byggföretag av flerfamiljshus och villor detta pågår. Är du intresserad kontakta ordförande Mats Götbring, mats.g@mehedeby.se 070-441 36 91

ÅRSMÖTE 2014

Foto: A-C Stareborn

Foto: A-C Stareborn

Mehedeby
Fastighetsägarförening

Söndagen den 16 mars 16:00 på Träffen

Föreningen har bjudit in lokala
företrädare för Riksdagspartierna till ett Medborgarsamtal:

 

 

Norduppland, Tierp och Mehedeby – visioner för framtiden
Kaffe serveras. Årsmötesförhandlingarna inleds c:a 17.45.

Deltagare:
Catarina Deremar (c),ledamot i kommunfullmäktige,  oppositionsråd.
Gunnar Larsson (fp), AU-ordf. Upplands Län, ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare.
Sven Lokander (m), ledamot i kommunfullmäktige, ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor.
Jonas Nyberg (s), ledamot i kommunfullmäktige, utskottsordförande barn och ungdom.
Urban Blomster (v), ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare.
Debattledare: Arne Ruth.

Mötet har formen av en fem (5) minuters inledning från varje deltagare som följs av en
diskussion. Sedan öppnas debatten för inlägg och frågor från publiken.

Bakgrund till Medborgarsamtalet:

Nya förbindelser har de senaste åren fört Tierp som centralort och kommunen som helhet närmare omvärlden. Inte minst Upptåget har förändrat synen på avstånd. Det finns en ny rörlighet som påverkar regionen. Ur pendlarsynpunkt kan platser som Mehedeby nu betraktas som förorter till Gävle och Uppsala. Med utvecklingen av det elektroniska nätet har geografisk placering dessutom minskat i betydelse. När blåbärsbranschen blev internationell fick detta återverkningar i norra Upplands skogsmarker. Vilka möjligheter och risker ligger i sådana förändringar?